Jak przetwarzamy Państwa dane?

Obowiązek informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej RODO).

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Dobroń JTB Sp. z o.o. Sp. k.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zainteresowaniem ofertą na zakup samochodu.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji jazdy testowej i użyczenia samochodu.

  

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia lub zakupu samochodu.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zlecenia usługi oraz zakupu części i akcesoriów.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi.

 

 POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ